RAMEX – גלגלות שטיפה אוטומטיות

AV1000

גלגלת שטיפה אוטומטית AV1100
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 200 בר לצינור 3/8" – 1/2"
עד לאורך של 15 מטר

לדף קטלוג
AV1100

גלגלת שטיפה אוטומטית AV1100
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 200 בר לצינור 3/8" – 1/2"
עד לאורך של 20 מטר

לדף קטלוג
AV3500

גלגלת שטיפה אוטומטית AV3500
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 200 בר לצינור 3/8" – 1/2"
עד לאורך של 35 מטר

לדף קטלוג
AV3501

גלגלת שטיפה אוטמטית AV3501
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 80 בר לצינור 3/4" – 1"
עד לאורך 20 מטר לצינור 3/4" /
עד לאורך 13 מטר לצינור 1"

לדף קטלוג
AV3502

גלגלת שטיפה אוטמטית AV3502
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 10 בר לצינור 3/4" – 1"
עד לאורך 25 מטר לצינור3/4" /
עד לאורך 15 מטר לצינור 1"

לדף קטלוג
AV3503

גלגלת שטיפה אוטמטית AV3503
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה,
עד 80 בר לצינור 3/4" – 1"
עד לאורך 35 מטר לצינור 3/4" /
עד לאורך 25 מטר לצינור 1"

לדף קטלוג
AV6000

גלגלת שטיפה אוטמטית AV6000
נירוסטה 304, 316,
פלדה, פלדה צבועה
עד 200 בר לצינור 3/8" – 1/2"
עד לאורך של 60 מטר

לדף קטלוג
חזרה לעמוד הקודם

השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם: